Russian Senior Women’s Gymnastics Team
kseniya-dmitrievna-afanaseva-13
Afanasyeva Kseniya

Birthdate: 13 September 1991
Master of Sport, International Class
Competes for: Moscow Region, Central Federal District, Tula Region
Coaches: Nazarova, M.V.; Gaiderov, S.O..
yuliya-yurevna-belokobylskaya-6
Byelokobylskaya Yuliya Yuryevna

All-Around
Birthdate: 14 December 1995
Candidate Master of Sport
Competes for: Armed Forces Club, Rostov-on-Don, Southern Federal District
Coaches: Dolgushina, N.Yu.; Zubrilova, N.I.; Kazakova, L.N.
anna-yurevna-anna-8
Dementyeva Anna

All-Around
28 December 1994
Merited Master of Sport
Competes for Samara, Samara Region and the Volga Federal District
Coaches: Zhiganova, E.V.; Savushkin, M.P.; Stolyarov, Z.T.

yuliya-andreevna-inshina-4
Inshina Yuliya

All-Around
Birthdate: 15 April 1995
Candidate Master of Sport
Competes for: Voronezh, Voronezh Region, Central Federal District
Coaches: Pravdin, A.A.; Pravdina, N.V.; Buchneva, S.A.

viktoriya-aleksandrovna-komova-5
Komova Viktoriya

All-Around
Birthdate: 30 January 1995
Merited Master of Sport
Competes for: Dynamo-Khimki, Voronezh Region, Central Federal District
Coaches: Yelfimov, G.B.; Bulgakova, O.M.; Kolesnikova, V.V.

aliya-mustafina-9
Mustafina Aliya

All-Around
DOB: 30 September 1994
Competes for Armed Forces Team
Moscow, Moscow Region and the Central Federal District
Coach: National Team Coaches
Official website: Aliya Mustafina

tatyana-navieva-7
Nabiyeva Tatyana

All-Around
Birthdate: 21 November 1994
Merited Master of Sport
Competes for: Pushkino Sports School,
St. Petersburg Dynamo, St. Petersburg
Coaches: Kiryashov, V.I.; Kiryashova A.V.; Manko, L.G.

alena-polyan-3
Polyan Alyona

All-Around
Birthdate: 14 June 1989
Master of Sport, International Class
Coaches: Polyan, L.V.; Koloyarskiy, A.