viktoriya-aleksandrovna-komova-5Komova Viktoriya
All-Around
Birthdate: 30 January 1995
Merited Master of Sport
Competes for: Dynamo-Khimki, Voronezh Region, Central Federal District
Coaches: Yelfimov, G.B.; Bulgakova, O.M.; Kolesnikova, V.V.