david-sagitovich-belyavskiy-19Belyavskiy David
All-Around
Birthdate: 10 october 1992
Master of Sport, International Class
Competes for: Yekaterinburg, Urals Federal District, Sverdlov Region
Coaches: Lomayev, V.N.; Kitayskiy, P.A.